Trgoagent

031 561 175 office@trgoagent.rs

Menu

Poljoprivredna apoteka

tekst o apoteci

 

Poljoprivredna apoteka Trgo-agent d.o.o. raspolaže raznovrsnim asortimanom robe, počev od široke palete veštačkih đubriva , đubriva organskog porekla, tečnih i vodotopivih kristalnih đubriva, zatim preparata za zaštitu bilja, bogatog programa semenske robe i sadnica jagodastog voća. Takođe, u poljoprivrednoj apoteci se može pronaći kompletna ponuda kapajućih traka i cevi, kao i svih potrebnih fitinga za kreiranje sistema za navodnjavanje obradivih površina. Vršimo i usluge kompletne izrade projekata sistema za navodnjavanje i stručnu pomoć prilikom postavljanja i ugradnje tog sistema.
Roba koja se može pronaći u ponudi poljoprivredne apoteke Trgo-agent d.o.o. zadovoljava sve potrebe savremene ratarske, povrtarske, voćarske, kao i organske proizvodnje.
Poljoprivredna stručna služba kompanije Trgo-agent d.o.o. je bazirana na stručnom pristupu i permanentnom praćenju, kao i savetodavnoj ulozi poljoiprivrednim proizvođačima. Zajedničkim znanjem se trudimo da stvorimo najprecizniji program ishrane i zaštite biljaka, prilagođen svakom pojedinačnom usevu i svakoj pojedinačnoj parceli.
Direktnim obilaskom zasada i davanjem pravovremenih saveta na licu mesta, obezbeđujemo stalan monitoring useva i zasada naših poljoprivrednih proivođača.
Kroz organizaciju i održavanje stručnih predavanja i obuka, za cilj imamo edukaciju poljoprivrednih proizvođača i podizanje svesti o merama koje je potrebno preduzeti u cilju unapređenja svakodnavne poljoprivredne prakse i povećanju ukupnih prinosa, što predstavlja i glavni moto kompanije Trgo-agent d.o.o.